Lämmönjakohuone ja sen tekniikka ovat avainasemassa, jos lämmönkulutus halutaan pitää kurissa ja tasaisena. Oikein toimiva laitteisto ja hyvä automatiikka takaavat, ettei lämpöä mene hukkaan.

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Kaukolämpöyhtiöiden tarjoama lämpöpalvelu takaa varman ja kaikissa tilanteissa riittävän lämmön saannin. Kaukolämpö on myös huoleton eikä se vaadi asukkailta toimenpiteitä, kunhan on huolehdittu, että kaukolämmitteisen taloyhtiön tai pientalon lämmönjakolaitteisto ja sen automatiikka on kunnossa ja oikein säädetty.

Varminta on jättää lämmönjakohuoneen säädöt ammattilaisille, mutta varsinkin pientalossa on hyvä tutustua lämmönjakolaitteistoon ja sen toimintaan. Taloyhtiöissäkin on vähintään hallituksen jäsenten hyvä tietää, missä sijaitsevat kiinteistön kaukolämmön sulkuventtiilit ja päävesisulku.

Uusimpien laitteistojen säätimet ovat toiminnoiltaan selkeitä ja niihin voi tutusta heti. Vaikka osa uudesta tekniikasta jopa ilmoittaa, jos käyttäjä on tekemässä virheellisiä säätöjä, kannattaa laitteiston tarkempi säätö jättää ammattilaisille, jos ei ole perehtynyt järjestelmän toimintaan.

 

Huolla ja uusi ennakkoon

Kaukolämpölaitteiston vikoihin ja puutteisiin kiinnitetään usein huomiota vasta, kun huomataan muutoksia kulutuksessa tai toiminnassa. Laitteisto kannattaa kuitenkin uusia ennen kuin niiden käyttöikä tulee täyteen. Silloin voidaan rauhassa suunnitella ja valita kiinteistöön energiatehokkain ja sopivin laitteisto.

Laitteiston vikaantuessa yleisimpiä muutoksia ovat viileä asunto tai käyttöveden poikkeava lämpötila. Yleinen syy kylmään asuntoon on talon lämmitysverkoston liian alhainen paine. Verkoston painetta kannattaakin vilkaista säännöllisesti, niin välttää tämän mahdollisen ongelman. Paine kannattaa tarkastaa aina näin syksyllä, ennen varsinaista lämmityskautta.

Kaukolämpölaitteisto on pitkäikäinen. Laitteiston käyttöikä on noin 25 vuotta. Vuosikymmeniä käytössä ollutta laitteistoa ei kannata korjata loputtomiin, vaan se on viisainta vaihtaa uuteen. Uudet lämmönjakolaitteistot toimivat teknisesti ja energiatehokkaasti paremmin.

Kaukolämpölaitteiston viasta tai huonosta toiminnasta voi kertoa myös kaukolämpöveden huono jäähtymä rakennuksessa. Jäähtymällä tarkoitetaan meno- ja paluuveden lämpötilaeroa. Mitä suurempi jäähtymä on, sen paremmin lämmönjakolaitteisto toimii.

Ennen lämmönjakolaitteiston uusimista kannattaa olla yhteydessä omaan lämpöyhtiöön ja tarkastaa millaisia palveluja yhtiöt tarjoavat ja selvittää myös mahdolliseen matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtyminen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella ARA on vielä tänä vuonna jaossa avustusta asuinrakennusten matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi. Avustuksen hakemisella on kuitenkin jo kiire, sillä anomuksen on oltava käsiteltynä vuoden loppuun mennessä. Mahdolliset käyttämättä jäävät avustukset eivät siirry ensi vuodelle ja uusia avustuksia ei ole näköpiirissä.

 

Muista nämä huoltotoimet kaukolämpötalon lämmönjakohuoneessa

  • Vieraile säännöllisesti lämmönjakohuoneessa ja tarkasta, ettei laitteistossa ole vuotoja ja ettei se pidä epänormaalia ääntä.
  • Huolehdi, että lämmönjakohuone on aina siisti eikä siellä ole turhaa romua, roskaa tai pölykerrosta laitteiston päällä.
  • Tarkista, että lämmönjakohuoneen lämpötila on alle 35 °C.
  • Tarkista lämmityskauden alussa sekä lämmityskauden aikana riittävä lämmitysverkoston paine painemittarista.
  • Jos kaukolämmön kesäsulku ei toimi automatiikalla, varmista syksyllä, että mahdollisesti keväällä suljettu kesäsulku on avattu.

 

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä
Kuva: Shutterstock