Öljylämmittäjien on luovuttava omakoti- ja paritaloissa nykyisestä lämmitysmuodostaan viimeistään vuonna 2030. Kaukolämpö korvaa suoraan öljylämmön ja kaukolämpö onkin erinomainen vaihtoehto kohteissa, joissa kaukolämpöä on saatavilla. Luopujille on edelleen tarjolla avustusta, joten toimeen kannattaa ryhtyä nyt!

Varma, vakaa ja ympäristöystävällinen kaukolämpö on maamme suorituin lämmitysmuoto. Se on myös pientaloasukkaalle helppo ja toimiva vaihtoehto, jossa lämpöä varmasti riittää kaikissa olosuhteissa.

Kaukolämpö on tärkeä osa maamme energiajärjestelmää ja juuri kaukolämmön ansiosta selvisimme edellisvuonna iskeneestä energiakriisistä helpommin kuin monet muut Euroopan maat. Lämpöyhtiöt onnistuivat energianhankinnassa hyvin ja asiakkaat saivat lämpönsä kriisin keskelläkin vakaasti ja kohtuullisin kustannuksin.

 

Korvaa öljylämmityksen

Kaukolämpö korvaa suoraan öljylämmityksen. Se sopii erinomaisesti lämmönlähteeksi vanhaan öljylämmitysjärjestelmään öljykattilan tilalle. Sekä huonelämmöt että lämminkäyttöveden riittävyys pysyvät entisellä tasolla kaikissa oloissa. Kaukolämmön mukana tulevat lisäksi helppohoitoisuus, varmuus ja mukavuus. Öljylämmityksestä luopujan kannattaa ottaa aina yhteyttä paikalliseen kaukolämpöyhtiöön ja selvittää saako omaan taloon turvallisen kaukolämmön.

Valtaosa maassamme myytävästä kaukolämmöstä on myös ympäristöystävällistä. Eri lämpöyhtiöiden päästöihin voi tutustua päästölaskurissa.

 

Kehittyvä kaukolämmitys

Perinteinen kaukolämpö on myös tulevaisuutta. Hukkalämpöjä hyödynnetään jo merkittävästi ja niiden osuus tulee edelleen nousemaan. Myös lämpövarastoja rakennetaan ja erilaisia uusia, päästöttömiä tuotantotapoja kehitetään. Esimerkiksi modulaariset pienydinvoimalat saattavat olla yksi tulevaisuuden ratkaisuista.

Kaukolämmittäjän kannattaa panostaa myös nykyaikaiseen lämmityksen ohjaukseen ja huolehtia oman talon energiatehokkuudesta. Automatiikka huolehtii asuinolosuhteiden pysymisestä tasaisena ja lämmön mahdollisimman pienestä kulutuksesta. Pienillä panostuksilla lämmitysjärjestelmän automaattiseen ohjaukseen koti on entistä miellyttävämpi asua ja kaikki taloon hankittu lämpö tulee käytettyä hyödyksi ilman turhaa kulutusta.

 

Mahdollisuus avustukseen

Öljylämmityksestä luopujille on edelleen tarjolla avustusta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää edelleen esimerkiksi kaukolämpöön siirtyjälle 4 000 euron avustuksen. Avustuksia myönnetään niin pitkään kuin aikaisemmin päätetty rahapotti riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2025 saakka. Samasta määrärahasta myönnetään avustuksia maakaasulämmityksen vaihtajille.

Avustusta on maksettu jo yli 30.000 öljylämmityksestä luopujalle, joten toimeen kannattaa ryhtyä heti. Lisäksi öljylämmityksestä luopujille on tarjottu korotettua kotitalousvähennystä, jota alkuperäisen päätöksen mukaisesti pitäisi olla saatavilla vuoteen 2027. Avustukseen ja sen ehtoihin voi tutustua www.ely-keskus.fi -sivustolla.

Öljylämmittäjä, nyt on oikea aika olla yhteydessä paikalliseen kaukolämpöyhtiöön ja selvittää onko omaan taloon saatavissa varma ja vakaa kaukolämpö!

 

 

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä
Kuva: Scanstockphoto