Miksi kaukolämpö?

Kaukolämpö eroaa muista lämmitysmuodoista siinä, että se on asiakkaalle palvelua, ei teknologiaa. Kaukolämpöä ei voi suoraan verrata yksittäiseen laite- tai teknologiahankintaan.

Kaukolämmössä lämpöyhtiö vastaa kaikissa oloissa lämmön riittävyydestä ja lämmön tuottamisesta. Asiakas saa lämpönsä silloin kun sitä tarvitsee varmasti ja ympäristöystävällisesti, ja se on kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu. Kaukolämpö on lämmitystä ilman jännitystä.

Kaukolämpö on päättäjille aina varma päätös, joka ei sisällä yllätyksiä. Kaukolämpö on myös erittäin varmatoiminen. Jälleen vuonna 2017 kaukolämmön toimitusvarmuus oli tilastojen mukaan lähes 100 prosenttia. Kaukolämpö on myös maamme halutuin lämmitysmuoto, jonka suosio kasvaa Suomessa ja maailmassa. Lämpöyhtiö on pitkäjännitteinen ja luotettava lämmöntoimittaja, joka kehittää jatkuvasti toimintojaan ja lämmöntuotantotapojaan.

Kaukolämpö skaalautuu kiinteistön ja käyttäjien tarpeeseen. Kiinteistön laajentamiseen tai muuhun lämmöntarpeen nousuun pystytään vastaamaan ilman suuria investointeja, usein vain sopimusta päivittämällä. Lämmitysmuotona kaukolämpö vaikuttaa positiiviesti kiinteistön arvokehitykseen ja se on paikallista, kotimaista lähilämpöä.

Lämmitysmuotoa valittaessa harkittava Kaukolämpöpalvelu Hajautettu lämmitysjärjestelmä
Teknologian valinta, laitehankinta, kilpailutus, takuu jne. Palvelun tarjoaja Asiakas vastaa itse
Asennus ja käyttöönotto Palvelun tarjoaja Asiakas vastaa itse
Ylläpito ja huolto Palvelun tarjoaja Asiakas vastaa itse
Energiantuotantoon ja jakeluun liittyvä päivitys Palvelun tarjoaja Asiakas vastaa itse
Vastuu häiriöttömästä energiantuotannosta Palvelun tarjoaja Asiakas vastaa itse
Muuttuvat energia- ja käyttäjätarpeet (esim. laajennus, ikääntyminen) Kyllä Itse selvitettävä
Sitoutuminen vähähiiliseen energiantuotantoon Kyllä Asiakas vastaa itse
Kokemäkeläisten omistama lämpöyhtiö toimii paikallisella bioenergialla Kyllä Asiakas omistaa ja valitsee lämmitysenergian
Kierrätys, risut ja hukkapuu palautuu kiinteistöihin kaukolämpönä Kyllä Ei
Käyttökokemuksen jatkuva parantaminen Palvelun tarjoaja Asiakas vastaa itse
Vaikutus kiinteistön arvoon Tuo lisäarvoa Ei tietoa