Kaukolämpö paikalliselta yhtiöltä on kotiinpäin

Kun lämmityksen hankkii paikalliselta, kokemäkeläisten omistamalta lämpöyhtiöltä, jäävät lämmitykseen käytettävät rahat kiertämään paikkakunnalle ja tuottamaan yhteistä hyvää. Paikallinen lämpöyhtiö investoi ja tuottaa lämpöä aina edullisimmilla hiilineutraaleilla polttoaineilla, ympäristöasiat huomioiden. Kokemäellä valtaosa lämmöstä tuotetaan paikallisella bioenergialla.

Oma lämpöyhtiö edistää paikallista kiertotaloutta ottamalla vastaan kokemäkeläisten kierrätyspuut, risut, oksat ja purkupuun. Nämä Kokemäen Lämpö murskaa itse edulliseksi lämmöksi. Toiminta edesauttaa kiertotaloutta ja on ympäristöystävällistä.

Oma, paikallinen lämpöyhtiö myös työllistää energianhankinnassa paikkakunnan yrityksiä sekä maa- ja metsätaloutta vuorovaikutteisesti, tarjoamalla energiaratkaisuja.

Kaukolämpö on lämmitystä ilman jännitystä ja päänsärkyä. Ainutlaatuista lämpöpalvelua, joka tukee oman kunnan elinvoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia. Kaukolämpö on huolettomin, luotettavin, toimintavarmin ja ympäristöystävällisin lämmitysratkaisu, jossa lämmön tuottaja vastaa ratkaisun toimivuudesta ja lämmön riittävyydestä, investoi uusiin ratkaisuihin sekä ympäristöystävällisyyteen. Kokonaisuus huomioiden se on myös edullista.

Kunnan elinvoiman lisäksi kaukolämpöyhtiöt ovat Suomen kilpailukyvyn rakentajia. Jokainen kaukolämpöyhtiö toteuttaa osaltaan merkittävää yhteiskunnallista palvelutehtävää taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset huomioiden. Kaukolämpöalan kehittyvät liiketoiminnat ovat kasvualustoja uusille yrittäjä- ja liiketoimintaekosysteemeille. Yhtiöt edistävät myös kiertotaloutta.

Kaukolämpö on tärkeä osa Suomen energiahuoltoa. Verkostot mahdollistavat keskitetyn ja hajautetun energiantuotannon synergian ja toimivat energiavarastoina. Kaukolämpöverkosto on kestävän taajama- ja kaupunki-infran sydän.

Mielestämme kaikilla on oikeus faktoihin perustuvaan lämmitysmuodon valintaan niin taloyhtiöissä, omissa taloissa kuin yrityksissä. Kysy meiltä, me palvelemme varmasti ja riskittömästi.