EU:n päivitettävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia vaatimuksia myös taloyhtiöille. Jos taloyhtiöön tulee isoja korjaushankkeita, on taloyhtiöiden varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Myös uudiskohteissa on oltava valmiudet sähköautojen lataamiseen.

Vanhoissa taloyhtiöissä isoja peruskorjaushankkeita ovat esimerkiksi isot perusparannushankkeet ja pysäköintialueiden uudistamiset. Näiden yhteydessä kannattaa jo nyt, ennen direktiivin voimaantuloa, pohtia sähköautojen latauksen järjestäminen.

Direktiiviehdotuksen mukaan uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, asennetaan putkitus kaapelointia varten siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan on mahdollista myöhemmin asentaa sähköautojen latauspiste.

Rakennuskanta energiatehokkaaksi

Latauspisteiden lisäksi taloyhtiöille tulee myös vaatimuksia lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseen. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

Lämmitysremonttien ja esimerkiksi lämmönjakolaitteistojen uusimisen yhteydessä kannattaa panostaa taloautomaatioon ja uusimpiin innovaatioihin lämmönkulutuksen alentamiseksi. Potentiaalia säästöille asuinrakennuksissa on.

Monessa kiinteistössä on myös tekemättä vesijohtoverkoston paineenalennus. Korkea paine kuluttaa turhaan järjestelmää, lisää vuotoriskejä ja lisää sekä kylmän että lämpimän veden kulutusta.

 

Teksti: Ari J. Vesa
Kuva: Scanstockphoto