Helteiden myötä moni on päätynyt viilentämään kotiaan ilmalämpöpumpulla tai siirrettävällä viilennyslaitteella. Laitteiden aiheuttamien vahinkojen lukumäärä on kasvanut laitteiden määrän kasvun myötä. Ilmalämpöpumppujen lisäksi korvaushakemuksia tehdään nyt erityisesti siirrettävien viilennyslaitteiden aiheuttamista vahingoista. 

Oikein asennettuna ja käytettynä erilaiset viilennyslaitteet ovat turvallisia. Siirrettävät viilennyslaitteet on varustettu usein kondenssivesisäiliön ylitäyttymissensorilla, mutta nämä voivat vikaantua ja siinä tapauksessa kondenssivesisäiliö voi tulvia yli aiheuttaen vahinkoa. Ylitulviminen voi johtua myös tukkeumista.

Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden korvauspäällikkö Sini Kujalan mukaan ongelmatilanteet viilennyslaitteiden kanssa johtuvat usein siitä, ettei laitteen kondenssivesisäiliötä aina muisteta tyhjentää tai että viilennyslaite on voitu jättää valvomatta.

– Joskus on ollut jopa tapauksia, joissa laite on jätetty viikonlopuksi päälle ja lähdetty lomalle. Eteen on tullut myös vahinkoja, joissa laitteen oman kondenssivesisäiliön koko on todettu riittämättömäksi ja vesi on ohjattu esimerkiksi ämpäriin. Näin ei kannata toimia, koska käyttövirheet voivat vaikuttaa siihen, että takuu raukeaa ja laite ei ole enää turvallinen käyttää, Sini Kujala kertoo.

 

Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi evätä korvauksen

Käyttöohjeiden vastainen käyttö voi johtaa myös siihen, että kotivakuutus ei korvaa omalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Jos vahinkoa aiheutuu taloyhtiölle tai naapurihuoneistolle, korvausta voi hakea omasta kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta.

Siirreltävien jäähdytyslaitteiden poistoputkien asennuksessa pitää noudattaa tarkasti valmistajan ohjeita. Joskus ilmoitetaan vahingoista, joissa poistoputkia on asennettu ilman taloyhtiön lupaa seinien ja muiden rakenteiden läpi. Omatoimiasennukset ovat asennusvirheitä ja niistä omalle omaisuudelle aiheutuvat vahingot jäävät korvauspiirin ulkopuolelle.

– Jos ilmalämpöpumppu tai muu kodin viilennyslaite rikkoutuu ja vahingon syynä on ennalta-arvaamaton tapahtuma, on vahinko yleensä kotivakuutuksesta korvattava. Ennalta-arvaamatonta ei taas ole esimerkiksi se, jos ylivuoto johtuu siitä, että ei ole muistanut tyhjentää kondenssivesisäiliötä, Sini Kujala sanoo.

 

Siirrettävien ilmastointilaitteiden vesisäiliöiden täyttymistä kannattaa valvoa ja varmistaa, ettei niistä aiheudu vesivahinkoa. Monissa laitteissa on kondenssivesisäiliön täyttymistä valvova automatiikka, mutta toiminta on aina käyttäjän vastuulla.

 

Ilmalämpöpumpun saavat asentaa vain ammattilaiset

Ilmalämpöpumpun voi asentaa omakotitaloon ilman erillistä lupaa, mutta asunto-osakeyhtiössä lupa pitää olla taloyhtiön hallitukselta. Ilmalämpöpumpun ja kylmäainetta sisältävän jäähdytyslaitteen osalta kannattaa huomioida, että sen asennus- ja sähkötöihin tarvitaan aina Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pätevyysrekisteriin kirjattu urakoitsija.

Ilmalämpöpumpun virheellisen asennuksen aiheuttamissa vahingoissa tulee kääntyä asentajan puoleen. Asennusvirheistä aiheutuneet vahingot on rajattu kotivakuutuksissa korvauspiirin ulkopuolelle.

– Jos laitteen takuuaika on umpeutunut ja laite vikaantuu, on kyseessä yleensä kotivakuutuksen laiterikkoturvasta korvattava vahinko. Korvauksen määrään vaikuttaa laitteen ikä ja vakuutukseen valittu omavastuu, Sini Kujala kertoo.

 

Muista huoltaa laitteet säännöllisesti

Laitteiden toimivuuteen ja käyttöikään voi vaikuttaa myös huoltamalla niitä säännöllisesti. Ilmalämpöpumpuissa suositellaan ammattilaisen suorittamaa huoltoa vähintään muutaman vuoden kuluttua asennuksesta ja aiemmin, jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelmia.

Ammattilaisen tekemän huollon lisäksi ilmalämpöpumppua tulee huoltaa omatoimisesti säännöllisin väliajoin. Suodattimet ja ulkoyksikkö tulee pitää puhtaana. Jos käytössä on ulkoyksikön suojakotelo, niin sen tulee mahdollistaa riittävä ilmankierto ja olla muutoinkin käyttötarkoitukseen soveltuva.

Ilmalämpöpumpun käyttöohjeisiin kannattaa tutustua huolella ja opetella huoltotoimien lisäksi energiatehokas käyttäminen. Väärin käytettynä ilmalämpöpumppu tuhlaa energiaa. Varmista, esimerkiksi kylmällä kaudella, ettei ilmalämpöpumppu ala viilentää muulla lämmitysjärjestelmällä tuotettua lämpöä ja viilennettäessä ei kannata viilentää alle 23–24 asteen. Muutaman asteen viilennys ulkolämpötilaa matalammaksi riittää jo tuomaan miellyttävät olosuhteet asuintiloihin. Älä käytä ilmalämpöpumppua turhaan.

 

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä
Kuvat: Shutterstock ja Electrolux