Myrkynvihreä lämmin vesi kadulla tai maastossa voi herättää levottomuutta. Kyseessä on kuitenkin vaarattomilla väriaineilla käsitelty kaukolämpövesi. Villin näköisen värin tehtävänä on paljastaa kaukolämpöverkon vuotokohdat.

 

Kaukolämpöverkoissa virtaava vesi on värjätty myrkynvihreillä elintarvikeväreillä. Värjätyn veden tarkoituksena on paljastaa kaukolämpöverkkoon syntynyt vuotokohta, jotta korjausmiehet löytäisivät vikaantuneen kohdan helposti.

Suomessa kaukolämpövettä ryhdyttiin värjäämään vihreällä väriaineella 1980-luvun lopulla. Idea värjätystä vedestä tuli Ruotsista. Kukaan ei enää muista sitä, miksi väriksi valikoitui juuri vihreä. Väriaine on vaaratonta ympäristölle ja ihmisille. Se muistuttaa elintarviketeollisuuden käyttämää karamelliväriä.

 

Vihreää vettä hanasta?

Joskus kaukolämmitetyn kodin hanasta saattaa tulla vihreää vettä. Syynä on kiinteistön lämmönjakokeskuksen vikaantuminen, jolloin patteriverkostossa kiertävä lämmitysvesi ja vesijohtoverkossa virtaava käyttövesi ovat päässeet sekaantumaan.

Tässäkin tapauksessa vihreäksi värjätty kaukolämpövesi auttaa havaitsemaan lämmönjakokeskuksessa tapahtuneen ongelman. Jos hanasta tulee vihreää vettä, on asiasta ilmoitettava isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle.

 

Suuret vuodot harvinaisia

Suuret kaukolämpöverkoissa tapahtuneet vauriot ovat Suomessa harvinaisia. Verkon vaurioitumisesta johtuvan keskeytyksen pituus oli keskimäärin viisitoista minuuttia asiakasta kohti. Suomessa kaukolämmön toimitusvarmuus on 99,9 prosenttia. Suurin osa keskeytyksistä on ennalta suunniteltuja ja ne liittyvät verkon uudistus- ja kunnostustöihin.

Suurin osa kaukolämpöverkon vaurioista on pienehköjä vuotoja. Kuumat suihkuavat vesipatsaat ovat harvinaisia, vaikka ne saavatkin paljon julkisuutta. Yleensä kaukolämpöverkon vaurio näkyy talvella maahan syntyneenä sulana tai lumettomana kohtana. Joskus lämpö on saattanut kuivattaa maan vauriokohdan läheisyydestä. Aina vauriokohdasta ei leviä maastoon edes vihreää vettä. Vaurio voi näkyä myös kaukolämpökaivosta nousevana höyrynä.

Kaukolämpöyhtiö havaitsee käyttökeskuksessa verkossa tapahtuneen vuodon nopeasti. Paine kaukolämpöverkossa laskee ja veden määrä vähenee. Pienimpiä verkon vaurioita ei ryhdytä korjaamaan heti – etenkään talvella. Vaurio otetaan tarkkailuun ja korjaus tehdään kesällä.

 

Teksti: Petri Sallinen
Kuva: Juha Rakkolainen