Kokemäen Lämpö Oy:n toiminnan perustana on tuottaa ympäristöystävällistä, oman kylän energiaa, asiakkaille ja olla omalta osaltaan tärkeä osa oman alueen kehitystä. Alueelliseen kehitykseen panostetaan myös tekemällä vahvaa yhteistyötä paikkakunnan muiden yritysten kanssa. Kehitystyö on jatkuvaa ja nojaa vahvasti paikalliseen osaamiseen.

– Meillä on kolme savukaasupesuria. Ensimmäisen niistä otimme käyttöön jo viime vuosituhannella. Ensimmäiseen savukaasupesuriin saimme silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön uuden tekniikan avustuksen, sanoo Kokemäen lämmön toimitusjohtaja Jukka Järvenpää.

– Saimme jo viime vuosituhannella savukaasupesurilla hukkalämpöjä talteen 10–15 prosenttia kaukolämpöveteen ja loppulämpö (60 astetta) käytettiin vielä puupolttoaineen kuivaukseen. Näin saimme savukaasun loppulämpötilan laskemaan 35–40 asteeseen. Nykyisin päästään samaan lämpöpumpuilla, jotka tarvitsevat kuitenkin toimiakseen sähköä.

Voisi sanoa, että tässä hukkalämpö siirtyy polttoaineessa varastoitavaksi. Omassa polttoaineterminaalissa, itse haketettu ja varastoitava, paikallinen, hiilineutraali puupolttoaine toimii Kokemäellä myös siis ”hukkalämpövarastona”. Tämän tuloksena polttoon tuotava puuaines on parempilaatuista, sopivan kuivaa ja johtaa noin 10–15 prosenttia parempaan hyötysuhteeseen. Näin päästään samaan lopputulokseen kuin lämpöpumpuilla, mutta ilman sähkön käyttöä.

 

Paikallista osaamista ja tietotaitoa

Kokemäellä on uusin kolmesta savukaasupesurista rakennettu omin voimin. – Parhaimmillaan uusimman savukaasupesurin avulla on päästy aina 18 asteen loppulämpötilaan, ilman lämpöpumppua, hukkalämmön hyötykäyttöön, kertoo Järvenpää.

Kokemäen Lämmössä tehdään kehitystyö sovittamalla se omaan paikalliseen kokonaisuuteen. Polttoaineet tulevat valtaosin oman alueen asukkailta ja oman hankinnan kautta. Omassa terminaalissa polttoaineet käsitellään, murskataan ja varastoidaan itse: OMAN KYLÄN ENERGIAA, hiilineutraalisti.

– Meillä on meneillään myös lämpöpumppuhanke, johon saimme 30 prosentin uuden tekniikan avustuksen Business Finlandilta. Tämä lämpöpumppulaitos hyödyntää kokonaisvaltaisesti kaukolämpöverkkoa, kolmea eri kohteissa sijaitsevia savukaasupesureita ja laajemmalti lähialueen hukkalämpöjä. Se mahdollistaa tulevaisuudessa myös kaukojäähdytyksen, lämmittämisen ohella.

Maamme kaukolämpöjärjestelmät ovat jo nyt erittäin tehokkaita, mutta niitä on myös mahdollista kehittää nopeasti uusilla energiantuotantotavoilla. Tässä varmasti on myös lämpöpumpuilla oma roolinsa, jos asiat tehdään tehokkaammin, keskittämällä ja oikein.