Kaukolämpölaitokset puskevat lämpöä kiinteistöihin hiki hatussa kylmien talvikuukausien aikana. Veden lämpötila kaukolämpöverkossa voi nousta jopa 115 asteeseen, mutta kiehuuko näin kuuma kaukolämpövesi?

— Kaukolämpöverkon vesi ei voi koskaan kiehua. Verkossa vallitseva korkea paine estää veden kiehumisen, kertoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Veli-Pekka Sirola.

Veden lämpötila kaukolämpöverkossa on talvella selvästi korkeampi kuin kesällä. Voimalaitokselta tai lämpökeskukselta lähtevän veden lämpötila on talvikuukausien aikana 60–115 astetta, kesällä 65–75 astetta.

— Kaukolämpöverkot ovat erilaisia, joten veden lämpötilakin voi vaihdella. Kaukolämpöverkot kuitenkin mitoitetaan sietämään maksimissaan 120-asteista vettä, Sirola kertoo.

Kiinteistöt saavat kaukolämpövetensä pari astetta jakeluverkon vettä jäähtyneempänä. Kiinteistöissä lämmönjakokeskus ja lämmönsiirtimet jakavat lämmön patteriverkostoon ja pitävät huolen sopivasta lämpötilasta. Tehtyään kierroksensa asiakkaiden kiinteistöissä, palaa kaukolämpövesi voimalaitokselle 35–65-asteisena.

Verkoilla on korkea paineensietokyky

Kun kaukolämpöverkon vesi on tavanomaista kuumempaa, on myös paine verkossa korkeampi. Kaukolämpöverkot on mitoitettu kestämään jopa 16 baarin painetta.

— Lähellä voimalaitosta paine on korkeampi kuin verkon laitamilla. Myös veden lämpötila laskee kaukolämpöverkon kaukaisimmissa kohdissa, Sirola muistuttaa.

Korkea paine rasittaa verkkoja enemmän kuin matalat paineet. Paineen nousu saattaa paljastaa kaukolämpöverkossa orastavat vuotokohdat ja vikapaikat. Talvi ei ole kuitenkaan tilastojen valossa normaalia herkempi vikaantumisvuodenaika.

Sirola toteaa, että talvella kaukolämpöverkon vikojen korjaaminen on kylmyyden vuoksi tavallista haasteellisempaa. Vikaantuminen saattaa myös aiheuttaa kaukolämmön toimituksissa keskeytyksiä vika-alueen läheisyydessä — tätä ei kukaan toivo paukkupakkasten aikaan.

Kaukolämmön toimitusvarmuus lähes 100 %

— Kaukolämpöverkko muodostuu erillisistä silmukoista. Silmukkaverkossa vika voidaan rajata melko pienelle alueelle. Monesti vikapaikka voidaan myös ohittaa, jolloin varsinainen korjaustyö voidaan tehdä myöhemmin, vaikka kesällä tai muuten suotuisampana ajankohtana.

Sairaaloiden ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten kohteiden kaukolämpötoimitukset on varmistettu erityisjärjestelyiden avulla. Sairaalat esimerkiksi saavat lämpöä kahta eri reittiä pitkin. Jos toinen reitti vikaantuu, on toinen kunnossa.

Suuret kaukolämpöverkkojen vaurioitumiset ovat Suomessa harvinaisia. Tilastojen perusteella kaukolämmön toimitusvarmuus on 99,9 prosenttia. Suurin osa kaukolämpöverkon vaurioista on pienehköjä vuotoja.

Kuva: Scanstockphoto