Energiakriisi on nostanut kaukolämmön kysyntää. Kysyntä on noussut selvimmin öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyvien omakotitalojen kohdalla. Lämmitysmuotoa vaihtaville on tarjolla myös tukea. Myös lämmönjakokeskusta vaihtaville on tarjolla avustusta, kun samalla siirrytään matalalämpöiseen kaukolämpöön.

Kaukolämpö oli talven energiakriisissä monen kotitalouden pelastus, koska kaukolämmön hinnat eivät lähteneet saamanlaiseen nousuun kuin esimerkiksi sähkön ja öljyn hinnat. Kaukolämpö on tärkeä osa suomalaista energiajärjestelmää, jonka ansiosta me Suomessa pärjäsimme talven energiakriisissä muuta Eurooppaa paremmin.

Tämä on näkynyt myös kaukolämmön lisääntyneenä kysyntänä. Varsinkin öljy- ja kaasulämmitteisissä omakotitaloissa on siirrytty kaukolämpöön, kun rakennus on riittävän lähellä kaukolämpöverkkoa. Öljylämmityksestä luopumiseen on tarjolla Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämää avustusta.

Kaukolämpö on kiinteistöille nykyaikainen, puhdas ja kehittyvä vaihtoehto, joka tarjoaa toimintavarman vaihtoehdon kaikenlaisten kiinteistöjen lämpöpalvelulle. Jo nyt kaukolämpö tuotetaan valtaosassa lämpöyhtiöitä päästöttömästi ja yhtiöt kehittävät jatkuvasti uusia tekniikoita lämmön tuotantoon ja hankintaan.

Kaukolämmön päästöttömyyden lisäämisessä lämmöntalteenotto- ja lämmönvarastointiratkaisut ovat kasvussa, mutta uusia lämmöntuotantotapoja kehitetään jatkuvasti. Lämpöyhtiöt investoivat asiakkaidensa puolesta uuteen päästöttömään tekniikkaan ja huolehtivat parhaista ratkaisuista myös tulevaisuudessa.

 

Matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtyminen

Yksi tulevaisuuden ratkaisuista on matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtyminen. Siinä asiakaslaitteiden mitoituslämpötila muutetaan vähitellen 115 asteesta 90 asteeseen. Kaukolämpöveden lämpötilan laskeminen edesauttaa useimpien hukkalämpölähteiden käyttöä ja parantaisi kaukolämmön ympäristöystävällisyyttä edelleen. Samalla hukkalämpöjen hyödynnettävyys ja lämpöpumppujen tehokkuus nousisi entisestään ja lämmöt käytännössä kierrätettäisiin takaisin hyötykäyttöön.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Tämä kannattaa huomioida, kun kaukolämpölaitteiden uusiminen on ajankohtaista. Tällä avustuksella on jatkuva haku ja avustusta myönnetään vuosittain niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Kaukolämpölaitteita uusittaessa kannattaa olla aina yhteydessä oman alueen kaukolämpöyhtiöön. Yhtiöt palvelevat kaikissa lämmitykseen liittyvissä asioissa. Matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymisen mahdollistaviin laitteisiin investoivien on pyydettävä hakemuksen liitteeksi oman lämpöyhtiön lausunto matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi.

Avustusta myönnetään myös samassa yhteydessä tehtävästä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyviin kustannuksiin. Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö tehostavat merkittävästi rakennuksen järjestelmän toimivuutta, mikä tarjoaa asiakkaille säästöjä. Täten lämmönvaihtimen uusinnan yhteydessä on järkevää panostaa koko järjestelmän säätöön. Pelkkään kaukolämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen ei tässä yhteydessä avustusta myönnetä. Avustus edellyttää aina lämmönvaihtimen uusimista.

 

Teksti ja kuva: Ari J. Vesa, Adato viestintä