Energiateollisuus ry:n ja Sitran teettämän raportin mukaan kaksisuuntaiselle kaukolämmölle näyttää olevan selkeää kysyntää: kaukolämpöasiakkaat ovat kiinnostuneita kaukolämmön tuotteiden ja verkkojen käytön kehittämisestä. Kaksisuuntainen kaukolämpö voi lisätä lämmityksen energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja vastata kaukolämpöyritysten kilpailukykyhaasteisiin.

Kaksisuuntaisessa kaukolämpöverkossa asiakas voi sekä ostaa kaukolämpöä että myydä itse omaa lämmöntuotantoaan tai ylijäämälämpöään. Kaksisuuntainen kaukolämpö voi toimia yhtenä ratkaisuna perinteisen kaukolämmöntuotannon ja hajautettujen lämmöntuotantoratkaisujen yhdistämiseen. Kaksisuuntaiseen kaukolämpöverkkoon voi siirtää esimerkiksi kerrostalon aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä tai teollisuuden hukkalämpöä.

– Kaksisuuntaisen kaukolämmön mahdollisuudet vaihtelevat eri kaukolämpöjärjestelmissä huomattavasti. Eri järjestelmiin soveltuvat erilaiset liiketoimintamallit ja sopimuksiin liittyvät järjestelyt. Kunkin kaukolämpöyrityksen tuleekin käydä aktiivista keskustelua kaksisuuntaisuudesta kiinnostuneiden kaukolämpöasiakkaiden kanssa, toteaa asiantuntija Antti Kohopää Energiateollisuus ry:stä.
– Teknisiä esteitä kaksisuuntaiselle kaukolämmölle ei ole.

Kaksisuuntaisuudella lisää tehoa ja kilpailukykyä – mutta myös kustannuksia

Kaksisuuntaisuus voi tehdä kaukolämmöstä entistä tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää, kun kaukolämpöverkon omistajat voivat varmistaa verkkonsa arvon säilymisen pidemmälle tulevaisuuteen ja pitää kaukolämmön houkuttelevana vaihtoehtona muihin lämmitysmuotoihin nähden.

Tärkeä edellytys kaksisuuntaisen kaukolämmön lisäämiselle on, että kaikki osapuolet hyötyvät siitä – niin asiakkaat, kaksisuuntaisen kaukolämmön asiakastuottajat kuin kaukolämpöyritykset. Raportin mukaan yleisen tietoisuuden kasvattaminen sekä vuoropuhelun lisääminen potentiaalisten kaksisuuntaisten asiakastuottajien ja kaukolämpöyhtiöiden keskuudessa ovat keskeinen tapa edistää asiaa. Nyt tarvittaisiin pilottikohteita kokemusten keräämiseksi.

– Kaksisuuntaiset järjestelmät parantavat mahdollisuuksia yhdistää pientuotanto kaukolämpöjärjestelmiin kannattavasti, mutta edellyttävät myös muutoksia ja investointeja asiakkaiden omiin järjestelmiin. Uusilla alueilla ja uudisrakennuksissa kaksisuuntaisuus onkin siksi helpommin toteutettavissa, sanoo johtava asiantuntija Jaana Pelkonen Sitrasta.

Suureksi käytännön haasteeksi kaksisuuntaisen kaukolämmön merkittävälle laajentumiselle voidaan nähdä pientuotannon hintakilpailukyky suhteessa olemassa olevaan kaukolämmön tuotantoon. Mikäli pienimuotoisen tuotannon kustannuskilpailukyky parantuu tulevaisuudessa markkinaehtoisesti entisestään, voidaan kaksisuuntaisen kaukolämmön olettaa lisääntyvän.

Lue raportti täältä

Kaksisuuntainen kaukolämpö voi lisätä lämmityksen energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja vastata kaukolämpöyritysten kilpailukykyhaasteisiin.