Ilmastoasioista on keskusteltu viimeiset kaksi viikkoa tavallista enemmän, sen jälkeen kun hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkisti raporttinsa. Keskeinen sanoma oli, että ilmastoteoilla on kiire. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja jokaisen toimia tarvitaan.

Suomen ympäristötietokeskuksessa on tutkittu päästöjä ja tutkimusten mukaan lähes 70 prosenttia päästöistä johtuu kotitalouksien valinnoista. Monen asian merkitys voi olla yksilötasolla pieni, mutta jos jokainen tekee osansa, merkitys on jo suuri.

Eri asioiden päästövaikutuksia voi laskea OpenCO2.net -palvelun avulla, jonka hiilijalanjälkilaskurilla ja päästökerrointietokannan avulla saa selville, mikä merkitys eri asioilla on. Tälläkin tavalla asiaa selvittämällä huomaa, että yksittäisen ihmisen tekemänä merkitys on usein pieni, mutta kun mukaan otetaan joukkovoima, syntyy tulosta.

Kun monet tekevät, vaikutus on merkittävä

Parhaiten tämä selviää muutaman esimerkin avulla. Jos esimerkiksi vanhaa 100 W hehkulamppua käytetään viikossa 10 tuntia vähemmän, vähenevät yhden ihmisen hiilidioksidipäästöt 0,26 kiloa. Vuodessa vähenemä on 13,7 ja jos miljoona ihmistä käyttää 100 W hehkulamppua 10 tuntia viikossa vähemmän, vähenevät hiilidioksidipäästöt jo 13 666 tonnia.

Jos korvaat viikossa kymmenen kilometriä autoilua pyöräilyllä, alenevat hiilidioksidipäästösi viikossa 1,35 kiloa, vuodessa 70,2 kiloa ja jos miljoona ihmistä tekee saman, vähenevät päästöt jo 70200 tonnia.

Yhden muovikassin ostaminen kerran viikossa vähentää henkilökohtaisia hiilidioksidipäästöjä 0,02 kiloa, vuodessa kilon, mutta kun miljoona ihmistä jättää yhden muovikassin ostamatta, vähenevät päästöt jo 1040 tonnia.

Helposti toteutettavia valintoja jokaiselle, joista syntyy merkittävä kokonaisuus, jos suurin osa ihmisistä tekee samoin. Pienilläkin ilmastoteoilla on merkitys.

 

Täältä löydät Sitran kokoamat vinkit hiilijalanjälkesi pienentämiseen.

Kuva: Scanstockphoto