Asuinrakennuksille suunnitellaan mittavaa energia-avustuspakettia. Energia-avustusta myönnetään hallituksen suunnitelman mukaan asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Pika-aikataululla valmisteltu miljoonaluokan energia-avustuspaketti otetaan näillä näkymin käyttöön vuoden 2020 alusta.

Asuinrakennusten omistajat halutaan kannustaa korjaamaan asuinrakennukset erittäin energiatehokkaiksi ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa.

Tavoitteena on vähentää asumisen ilmastopäästöjä. Asetusluonnoksessa esitetään, että avustuksia voisivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti- ja paritalojen omistajat.

 

Tuhansia euroja asuntoa kohden

Avustusta voisi saada enintään 20 % korjaustyön arvonlisäverottomista kustannuksista. Kaikki korjaushankkeen kustannukset voitaisiin laskea kokonaiskustannuksiin. Ainoa vaatimus olisi, että korjaushankkeen lopuksi voidaan osoittaa, että rakennuksen energiatehokkuus on parantunut riittävästi avustuksen saamiselle.

Kerros- tai rivitaloon, joka korjattaisiin vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voisi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti. Vastaavan tuen voisi saada omakoti- tai paritaloon, joka korjattaisiin vähintään 30 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät. Avustusta voisi saada jopa 6000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjattaisiin lähes nollaenergiatasolle.

Kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittyneet saisivat avustusta 200 euroa enemmän asuntoa kohti, kuitenkin enintään 25 prosenttia hankkeen arvonlisäverottomista kustannuksista.

 

Energiatehokkuusratkaisuja ei rajata

Avustusta myönnettäisiin asuinrakennuksen korjaushankkeeseen, jolla energiatehokkuutta parannetaan avustuksen edellytyksenä olevaan tasoon. Rakennuksen energiatehokkuutta voisi parantaa millä tahansa ratkaisuilla, esimerkiksi rakennuksen eristysten parantamisella, aurinkopaneeleilla tai öljylämmityksestä luopumisella. Vapaus mahdollistaa myös erilaiset hybridiratkaisut, joissa kiinteistöt hyödyntävät esimerkiksi kaukolämpöä ja lämmön talteenottoa. Asuintalojen omistajia kannustetaan nyt ottamaan uusia teknologioita käyttöön. Kannattaa keskustella mahdollisuuksista myös oman kaukolämpöyhtiön kanssa.

Asetusluonnos lähti lausuntokierrokselle lokakuussa ja lisätietoa on odotettavissa viimeistään alkuvuodesta. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan hakemuskäsittely voitaisiin aloittaa alustavasti vuoden 2020 maaliskuussa, kun tarkemmat oheistukset on laadittu. Nykyisen tiedon mukaan avustuksia voisivat saada jo nyt käynnissä olevat energiatehokkuusremontit.

Teksti: Ari J. Vesa

 

Viisi perusasiaa

1. Avustusta varten varattu noin 100 miljoonaa euroa

Avustuspaketista on kaavailtu nousujohteista. Vuonna 2020 energia-avustukselle budjetoitu rahamäärä olisi 20 miljoonaa euroa, vuosina 2021–2022 tuen määrä nousee 40 miljoonaan euroon per vuosi. Avustuksen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustusta myönnettäisiin vuoden 2020 alusta syntyviin korjauskustannuksiin sekä myös 1.10.2019 alkaen syntyneisiin suunnittelukustannuksiin. Osa käynnissä olevista projekteista on siis jo mahdollisesti oikeutettuja avustukseen!

2. Tarkoitettu kaiken kokoisille asuintaloille
Asetusluonnoksessa esitetään, että avustusta myönnettäisiin omakoti- ja paritaloille, kerros- ja rivitaloyhtiöille, valtion tukemille vuokra-asunto ja asumisoikeusasuntoyhteisöille. Valtion energia-avustuksen piirissä olisi laaja joukko suomalaisia asunnonomistajia.

3. Avustuksen edellytyksenä vähintään 20 % parempi energiatehokkuus
Avustuksen edellytyksenä on remontoitavan kiinteistön energiatehokkuuden paraneminen kerros- ja rivitaloissa vähintään 20 % ja pientaloissa 30 % enemmän kuin nykysäännökset vaativat. Esimerkiksi kerrostalossa tämä vaatii 32 % parannusta e-lukuun. Energiatehokkuuden parantuminen laskettaisiin vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon.

Avustusta hakiessa edellytetään myös rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio energiatehokkuustoimenpiteistä. Toteutunut energiatehokkuuden parannus tulee osoittaa remontin jälkeen energiatodistuksella.

4. Avustuksen suuruus jopa tuhansia euroja per asunto
Avustuksen suuruus voi olla suurimmillaan jopa 4 000–6 000 euroa remontoitua asuntoa kohden. Avustusta voisi saada enintään 20 % korjaustyön arvonlisäverottomista kustannuksista. Kustannuksiin luetaan mukaan kaikki itse korjaushankkeen kustannukset, mutta myös esimerkiksi suunnittelukustannukset.

Ympäristöministeriön mukaan nykysäännösten edellytyksiä 20 % energiatehokkaammaksi remontoitu rivi- tai kerrostalo voisi saada avustusta jopa 4 000 euroa asuntoa kohden. Mikäli rakennus korjattaisiin lähes nollanenergiatasolle, avustussumma voi nousta jopa 6 000 euroon. Lisäksi kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittyneet saisivat avustusta 200 euroa enemmän asuntoa kohti, kuitenkin enintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Energia-avustus madaltaa kynnystä investoida kiinteistön energiatehokkuuden kehittämiseen ja parantaa investoinnin kannattavuutta. Esimerkiksi LTO-järjestelmän taloyhtiölle tuoma säästö voi avustuksen myötä kasvaa tuhansilla tai jopa kymmenillä tuhansilla euroilla.

5. Toteutus millä tahansa ratkaisulla
Ympäristöministeriö toteaa, ettei mitään ratkaisua ole rajattu avustuksen ulkopuolelle, kunhan se täyttää avustuksen myöntämisen kriteerit. Energia-avustus mahdollistaa laajan ratkaisujen kirjon ja uudet energiatehokkuusinnovaatiot entistä paremmin.

Yhteenvedon lähde: HögforsGST Oy