Lämpöpalvelua kokemäkeläisille kodeille ja yrityksille

Tarjoamme ainutlaatuista lämpöpalvelua niin kodeille, oppilaitoksille kuin työpaikoille. Kaukolämpö on taloudellinen ja varma lämmitysmuoto, joka mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin. Kokemäellä kaukolämmitetyissä kodeissa asuu yli 1700 kuntalaista, oppilaitoksissa opiskelee yli 1400 oppilasta ja päiväkodeissa nauttii esiopetuksesta yli 120 lasta.

Olemme vahvasti mukana kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä sekä kunnan vetovoimaisuuden lisäämisessä. Nyt lämpöpalvelujamme käytetään yli 50 työpaikalla, jotka tarjoavat työpaikan yli 700 ihmiselle. Kehitämme palveluja, jotka helpottavat yritysten sijoittumista kunnan alueelle ja palvelevat yrityksiä heidän monipuolisissa lämmöntarpeissaan.

Tuotamme lämmön lisäksi myös höyryä yritysten tarpeisiin ja tuemme yrityksiä muuttuvissa tarpeissa, olemalla mukana kehittämässä yritysten tarpeita vastaavia palveluja vahvassa yhteistyössä yritysten kanssa.

Olemme Kokemäen kaupungin ja vesiyhtiön omistama lämpöyhtiö, joka omalta osaltaan vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Tuotamme asiakkaillemme toimitettavan lämmön ympäristöystävällisesti biopolttoaineilla. Edistämme alueellista kiertotaloutta ja hyvinvointia.

Otamme vastaan kuntalaisilta puuta eri muodoissa sekä teemme yhteistyötä paikallisten maa- ja metsätaloustoimijoiden kanssa. Kaikki hankkimamme puuainekset murskataan, haketetaan ja kuivataan omatoimisesti varastoitavaksi tai suoraan lämmöntuotantoon käytettäväksi.

Työllistämme oman henkilöstön lisäksi merkittävän määrän maa- ja metsätaloudessa toimivia, kuljetusliikkeitä sekä maanrakentajia ja kaukolämpöalan asentajia jatkuvasti paikallisesti, oman alueen elinvoimaisuutta tukien.

Historia

1980-
Yhtiö aloitti kaukolämpötoimintansa 1980-luvun alussa rakentamalla kolme pientä raskasöljykattilaa, joiden ympärille alettiin rakentaa myös kaukolämpöverkkoa. Myöhemmin ne yhdistyivät ja vuonna 1990 hankittiin 9 MW raskasöljylaitos, jolla energiaa tuotettiin lähes vuosituhannen loppuun.

1998-
Vuonna 1998 yhtiö otti osoitteessa Kartanonvoima 6 käyttöönsä samana vuonna valmistuneen 6 MW arinakattilalaitoksen, joka oli varustettu savukaasun pesu- ja lämmöntalteenottojärjestelmillä. Laitoksen erikoisuutena oli, että se pystyi lauhduttamaan savukaasut alle 30 °C asteeseen, hyödyntäen matalalämpöisen savukaasujen pesuenergian biopolttoaineen kuivaukseen. Pelkästään kaukolämpöveteen lauhduttamalla savukaasut saatiin vain noin 60 asteisiksi. Tälle uudelle tekniikalle kaukolämpölaitos sai valmistuessaan KTM:n avustuksen, joka oli 30 % koko investoinnille.

2001-
Yhtiö rakennutti tontille myös polttoaineen murskaamon vuonna 2001 yhteistyössä kaupungin sekä Ympäristökeskuksen EU-tuen avustamana. Aluksi murskaamo ja arinalaitos käsitteli myös syntypaikalla lajiteltua jätettä, jota se poltti sivuvirtana aina vuoden 2005 loppuun asti. Tämän jälkeen on kuitenkin käsitelty ainoastaan puujaetta: metsätähdettä, risuja, hyvälaatuista purkupuuta ym. puujakeita.

2009-
Vuonna 2009 valmistui yhtiön kaksivaiheinen murskaamo. Laitos kykenee käsittelemään polttoainetta 50 tonnia tunnissa, mikä on mahdollistanut yhtiön liiketoimintojen kehittämisen. Varsinkin, kun otetaan huomioon, että yhtiö on kehittänyt samanaikaisesti polttoaineterminaalitoimintoja, lisännyt polttoaineen kuivausjärjestelmiä ja varastokenttiä. Tämä puolestaan on mahdollistanut polttoaineen hyvälaatuisen varastoinnin tontilla joko omaan käyttöön tai sitten myyntiin.

Talvella 2009 yhtiö otti käyttöön alkujaan 2006 valmistuvaksi sovitun 6 MW:n kaasutuslaitoksen (alkujaan pienvoimalaitos, joka oli sähköntuotannossa 2006-2008). Voimalaitostoimittaja luopui hankkeesta kesällä 2008 tehdyn sopimuksen mukaisesti ja laitteet jäivät Kokemäen Lämmölle. Yhtiö otti osittain omana työnään ottanut kaasuttimen kaukolämpökäyttöön ja tässä hankkeessa alusta asti mukana ollut VTT avusti.

2014-
Yhtiön 15 MW:n biopolttoaineisiin perustuva tuotantokapasiteetin lisäys valmistui 2014. Investointiin käytettiin yli 5 miljoonaa euroa. Osa investoinneista sai myös TEM-avustusta. Päälaitokselle rakennettiin yksi 6 MW:n lisäkattila ja perunajauhotehtaalle 5 MW biopolttoainelaitos. Laitokset varustettiin myös savukaasupesuri- ja lto-laittein ja investointeihin sisältyi myös merkittäviä verkostoinvestointeja teollisuuden tarpeita silmällä pitäen.

Yhtiöllä on käytössään myös öljylaitoksia eri puolilla kaukolämpöverkostoa lähinnä varavoimalaitoksina: urheilukenttä 9 MW, Sinituote 5 MW, museo 4,0 MW ja perunajauhotehdas 2,5 MW. Osa laitoksista käynnistyy automaattisesti verkoston tehovajauksesta.

Kokemäen Lämmön neljäs biopolttoainekattila sijaitsee Finnamylin perunajauhotehtaan yhteydessä. Kokemäen Lämmön kanssa tehty yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa tehtaan toiminnan kehittymiselle ja laajentumiselle myös proteiinintuotantoon. Tämä perunajauhotehtaan yhteyteen rakennettu monitoimilaitos tuottaa kauko- ja matalalämpöä, kuumaa vettä, kuumaöljyä sekä höyryä.