Kaukolämpölaitos

Kokemäen Lämpö Oy on Kokemäen kaupungin ja sen vesiyhtiön omistama paikallinen kaukolämpölaitos, joka perustettiin vuonna 1980. Kaukolämpölaitos tuottaa kaukolämpöenergiaa Kokemäen keskustataajaman kiinteistöille ja teollisuudelle yhtiön omistamaa kaukolämpöverkostoa (30 km) myöden pääasiassa kotimaisia ja paikallisia polttoaineita hyödyntäen, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön energiantuotanto hoidetaan neljällä biopolttoainekattilalla, joista kolme sijaitsee päälaitoksella Kartanovoima 6:ssa ja yksi perunajauhotehtaalla. Pesurein varustettujen biopolttoainekattiloiden yhteisteho on 25 MW. Yhtiöllä on käytössään myös päälaitoksellaan biopolttoaineterminaali, missä otetaan vastaan puuta eri muodoissaan. Puuainekset murskataan, haketetaan ja sen jälkeen kuivataan varastoitavaksi tai suoraan poltettavaksi.

Yrityksen historia

1980-

Yhtiö aloitti kaukolämpötoimintansa 1980-luvun alussa rakentamalla kolme pientä raskasöljykattilaa, joiden ympärille alettiin rakentaa myös kaukolämpöverkkoa. Myöhemmin ne yhdistyivät ja vuonna 1990 hankittiin 9 MW raskasöljylaitos, jolla energiaa tuotettiin lähes vuosituhannen loppuun.

1998-

Vuonna 1998 yhtiö otti osoitteessa Kartanonvoima 6 käyttöönsä samana vuonna valmistuneen 6 MV arinakattilalaitoksen, joka oli varustettu savukaasun pesu- ja lto-järjestelmillä. Laitoksen erikoisuutena oli, että se pystyi lauhduttamaan savukaasut alle 30 ⁰C asteeseen hyödyntäen matalalämpöisen pesuenergian polttoaineen kuivaukseen. Pelkästään kaukolämpöveteen hyödyntäen savukaasut saatiin vain n. 60 ⁰C asteisiksi. Tälle uudelle tekniikalle kaukolämpölaitos sai valmistuessaan KTM:n avustuksen, joka oli 30 % koko investoinnille.

2001-

Yhtiö rakennutti tontille myös polttoaineen murskaamon vuonna 2001 yhteistyössä kaupungin sekä Ympäristökeskuksen EU-tuen avustamana. Aluksi arinalaitos käsitteli myös syntypaikalla lajiteltua jätettä, jota se poltti sivuvirtana aina vuoden 2005 loppuun asti. Tämän jälkeen on kuitenkin käsitelty ainoastaan puujaetta: metsätähdettä, risuja, hyvälaatuista purkupuuta ym. puujakeita.

2009-

Vuonna 2009 valmistui yhtiön kaksivaiheinen murskaamo. Laitos kykenee käsittelemään polttoainetta 50 tonnia tunnissa, mikä on mahdollistanut yhtiön liiketoimintojen kehittämisen. Varsinkin, kun otetaan huomioon, että yhtiö on kehittänyt samanaikaisesti yhtiön polttoaineterminaalitoimintoja: lisää polttoaineen kuivausjärjestelmiä ja varastokenttiä. Tämä puolestaan on mahdollistanut polttoaineen hyvälaatuisen varastoinnin tontilla joko omaan käyttöön tai sitten myyntiin.
Talvella 2009 yhtiö otti käyttöön alkujaan 2006 valmistuvaksi sovitun 6 MW:n kaasutuslaitoksen (pienvoimalaitos alkup. kustannusarvio 4,5 miljoonaa). Condens Oy eli nykyinen Kokemäen kaasutin Oy luopui hankkeesta kesällä 2008 tehdyn sopimuksen mukaisesti ja laitteet jäivät Kokemäen Lämmölle. Yhtiö on osittain omana työnään ottanut kaasuttimen kaukolämpökäyttöön ja tässä hankkeessa alusta asti mukana ollut VTT on avustanut asiantuntemuksellaan. Sähköntuotanto on suunnitelmissa käynnistää uudelleen, jos kannattavuus eri polttoaineilla sen mahdollistaa.

2014-

Yhtiön 15 MW:n biopolttoaineisiin perustuva tuotantokapasiteetin lisäys valmistui 2014. Investointiin käytettiin yli 5 miljoonaa euroa. Osa investoinneista sai myös TEM-avustusta. Päälaitokselle rakennettiin yksi lisäkattila ja perunajauhotehtaalle 5 MW biopolttoainelaitos. Laitokset varustettiin myös savukaasupesuri- ja lto-laittein ja investointeihin sisältyi myös merkittäviä verkostoinvestointeja teollisuuden tarpeita silmällä pitäen.

Yhtiöllä on käytössään myös öljylaitoksia eri puolilla kaukolämpöverkostoa lähinnä varavoimamielessä: Urheilukenttä 9 MW, Sinituote 5 MW, Finneps 2 MW, Museo 1,5 MW, Perunajauhotehdas 2,5 MW. Osa laitoksista käynnistyy automaattisesti verkoston tehovajauksesta.